Föreningen Aktiv Ungdom Malmö
En kul fritid till alla!

Aktiv Ungdom Showgrupp

Showgruppen är till för dig som vill satsa extra på dansen, och att medvetet jobba på att utvecklas mot en högre nivå . Vi arbetar med många olika dansstilar, med en mix av olika stilar inom dansvärlden, en mix av olika färger och intryck, samt försöker få med allas passioner ! Kommer man med i showgruppen är det mycket träning med såväl danskoreografier som med dansteknik och scenteknik, träning både på individuell nivå och som grupp, samt i vissa fall även träning utanför schemalagd tid. Showgruppen är något man måste ta på allvar! Basträningen är en gång i veckan, på är lördagar kl. 12.00-14.00 med start från den 31 augusti. 

Showgruppen uppträder på olika event, aktiviteter, m.m. i och omkring Malmö och representerar föreningen Aktiv Ungdom Malmö.

Nästa audition till showgruppen är den 18 januari 2020.

Lördagar kl. 12.00-14.00, samt extraträning inför olika events
Plats : Ungdomens hus i Malmö, N. Skolgatan 10 B
Avgift: 1000:- per halvår, samt medlem i föreningen Aktiv Ungdom Malmö

Åldersgräns : 13+

Gruppen har audition minst en gång om året för nya deltagare. 

Information om showgruppen till Mikaela tel. 0763-009310, eller mail, mikaela@aktivungdommalmo.se