Föreningen Aktiv Ungdom Malmö
En kul fritid för barn och unga!

Teaterskola & Musikalskola på Aktiv Ungdom Malmö 

Vi har en ny hemsida

www.aktivungdommalmo.com
Besök oss gärna där...

  Hos oss gör alla ledare sina egna lektionsupplägg, så varje grupp blir unik. Vi värnar om våra ledares kreativitet och kompetens, som har stort fokus på vad som passar varje grupp, kvalitet, lekfullhet & glädje, och elevernas delaktighet, m.m. I föreningen arbetar vi med små grupper, för att synliggöra alla deltagare, och för en kvalitativ och lärorik verksamhet. Vi arbetar inte med nivåer utan har istället åldersindelning och vikten av det sociala mötet, såväl mellan elever som ledare, och att ha en kul fritid. 

Vi erbjuder kursverksamhet, och många andra aktiviteter, för barn, unga och vuxna inom bild och skapande, dans, teater, musikal, m.m.

All aktuell information om vår Kulturskola, kursvillkor, prislista, personuppgiftshantering och vår ideologi/metodik, m.m.


Medlemskap

Det är enkelt att bli medlem i vår förening. För medlemskap i föreningen behöver vi endast fullständigt personnummer.  Läs mer om detta under kursvillkor
Vi sköter all personuppgiftshantering enligt GDPR, samt enligt Malmö kommuns regelverk. Läs mer här om vår personuppgiftshantering.


Du kan läsa mer om oss, föreningen, vår ideologi, m.m. här
Start      Om oss      Vårt uppdrag      Galleri    Kontakta oss